Konsantrasyona bozulma-unutkanlık

Kas Ağrısı

Enerji Kaybı

Dinlendirmeyen Uyku

Huzursuzluk

Depresif duygulanma

Kronik yorgunluk sendromunun bazı belirtileridir.

Medikal Ozon tedavisi bu sorunu tedavi edici özelliktedir. En yaygın kullanılan majör ozon tedavisinde ortalama 100ml kanınız alındıktan sonra size tekrar verilir.