Manuel Terapi

Manuel Terapi

Manuel Terapi uzman kişinin ellerini kullanarak eklemler ve kaslar üzerinde kurallara bağlı kalarak uyguladığı hareketlerle yapılan tamamlayıcı tedavi yöntemidir. Manuel terapi eller dışında herhangi bir malzeme kullanmayı gerektirmez. Eklemlere yapılan masaj, mobilizasyon ve manipülasyonları kapsar.

https://www.youtube.com/watch?v=-68-t9ckorM
Manuel Terapi nedir?

Bahsi geçen manipülasyonu şöyle açıklayabiliriz; En etkili şekilde ve ağrıyı azaltmak, fonksiyonları kontrol etmek için anatomik olarak gerçekte olması gereken sınırda eklem ve çevresine uygulanan yüksek hızlı, pasif ve düşük genlikli itmeye verilen isimdir. Mobilizasyon ise; Ağrıyı azaltmak, en uygun hareket ve fonksiyonun tekrar kazanılmasını sağlamak için düşük genlik-yüksek hızda tedavi edici hareket içeren, değişken hız ve genliklerle uygulanan, eklem ve çevresine uygun pasif hareketlerin sürekliliğini sağlayan bir manuel terapi tekniğidir.

Manuel terapi, vücuttaki hem yumuşak doku hem de eklemlerin fonksiyonlarını iyileştirmek için kullanılabilir.

Manuel Terapi Nedir?

Manuel terapinin tanımı, ‘postüral denge ve maksimum ağrısız kas iskelet sistem hareketlerini kazanmak için talimatlar ve manevralar verilerek, hastanın tedavi sürecinde ellerin kullanımı’ şeklinde tanımlanabilir. Daha spesifik olan omurga manipülasyonu, primer hedefin omurga hareket kaybının doktor tarafından restorasyonu için spesifik omurgayı içeren bölgeye, pasif mekanik bir tedavidir. İtme yapılmayan teknikler (mobilizasyon) bu tanımın içinde yer alır. Aktif egzersiz yani kişinin kendi uyguladığı kuvvetler veya kendi neden olduğu hareket, kas iskelet sistemin restorasyonunda bazen etkili olmakla birlikte, bu tanımlamanın içinde yer almaz. Masaj ve traksiyon bu tanımlamanın dışında kalmaktadır.

Manuel Tedavi Teknikleri nedir?

Manuel terapi teknikleriyle ilgili literatürde direkt ve indirekt tedavi kavramı yer almaktadır. Tedaviden önce yapılan muayenede, eklem hareket açıklığında bariz veya zor fark edilir kısıtlanma bulunduğunda buna bariyer denir. Direkt tedaviler bariyeri desteklemekte ve onu elimine etmek için hareket kısıtlılığı mekanik olarak zorlanır. Tam tersine indirekt tedaviler bariyerden kaçınmakta ve eklem açıklığı tedavisine odaklanmak yerine, normal açıklığın genişlemesi için akıcı hareket izin vermektedir.

Diğer itme teknikleri yüksek hız ve düşük amplitüdlü olan impulslardan oluşmaktadır. Uzman doktor, kas iskelet sistemindeki disfonksiyon tanısını ayrıntılı fonksiyonel muayeneyle koyar. Problemli bölgede, kısıtlanmış yöne doğru kısa kontrollü itme uygulanır. Bazen ‘pop’ ya da ‘klik’ sesi oluşur. Bu sesin kaynağı kavitasyona ve eklem içinde nitrojen serbestleşmesine bağlıdır. Bunun varlığı, refleks kas kasılmaları gibi duyulamayan olaylardan kısa bir zaman sonra mekanik bir olayın oluştuğunu göstermektedir.

Mobilizasyon olarak isimlendirilen düşük hız, yüksek amplitüdlü teknikler itme tekniklerine göre daha nazik tekniklerdir. Eklem istirahat pozisyonu ve hareketin disfonksiyonel limitinde tanımlandığı gibi pasif olarak azaltılmış hareket aralığında hareket ettirilir. Hareketin derecesi ve sonlanma noktası derecelendirme planına göre çeşitlenir, ancak eninde sonunda sonlanma noktası ve disfonksiyonel bariyer tekrarlayan hareket ile takılır. Ara sıra, bir miktar ek kuvvet eklemi bariyerden ve kısıtlılıktan çıkarır.

Manuel Terapi hangi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır?

https://www.youtube.com/watch?v=BZq3qO8wyP4
 • Bel tutulması
 • Boyun Tutulması
 • Boyun ağrısı
 • Eklem Kilitlenmeleri
 • Kulunç
 • Omuz Sıkışması
 • Leğen Kemiği kaynaklı ağrılar
 • Akut Tortikolis
 • Teniçi Dirseği
 • Sinir Sıkışması
 • Boyunda Kireçlenme
 • El Uyuşması
 • Ayak Uyuşması
 • Karpal Tunel Sendromu
 • Donuk Omuz
 • Tendinitler
 • Golfçü Dirseği
 • Bel Ağrısı
 • Diz Ağrısı
 • Kalça Kireçlenmesi
 • Kırık rehabilitasyonu
 • Miyofasiyal ağrılar
 • Diz Kireçlenmesi
 • Dirsek Kireçlenmesi
 • Fibromiyalji
 • Bel Fıtığı
 • Boyun Fıtığı
 • Kas İskelet Sistemi kalıcı olmayan fonksiyon bozuklukları
 • Ulnar sinir sıkışması
 • Boyun düzleşmesi
 • Bel Düzleşmesi
 • Çenede eklem fonksiyon bozukluğu
 • Bazı baş ağrıları ve baş dönmeleri
 • Skolyoz
 • Kanal daralması
 • Bel kayması
 • Kas yırtılması
 • Lumbago
 • Priformis
 • Menisküs
 • Çapraz bağ yırtılması rehabilitasyonu
 • Fibrozit

Eklem ve kaslarla alakalı birçok diğer hastalığın tedavisinde de kullanılabilir.

Manuel Terapi hangi durumlarda kullanılır?

Manuel terapi, bel, boyun, kol ve bacak eklem hareket açıklığı azalması ile birlikte olan tüm kas-iskelet ağrılarında veya hareketle tetiklenen lokalize duyarlılıklarında kullanılır. Boyun fıtığı, bel fıtığı, mekanik bel ve boyun ağrıları en sık kullanım alanı olmakla birlikte manuel terapiye cevap veren birçok kas iskelet sistemi hastalığı tanımlanmıştır. Karpal tünel sendromu ve torasik outlet sendromu manuel terapi ile tedavi edilir. Omuz problemlerinde, spora ve tekrarlayan harekete bağlı birçok rahatsızlıklarda (lateral epikondilit, tenisçi dirseği, medial epikondilit, golfçu dirseği, tetik parmak, plantar fasit vb.) manuel terapiyle birlikte yapılan egzersiz tedavisi başarılıdır.

Nasıl bir ortamda uygulanmalıdır?

Manuel Terapi bu alanda uzman bir doktorun bulunduğu hastane, muayenehane ve klinikte uygulanmalıdır. Merdiven altı uygulama yapan ve uzman belgesi olmayan kişi ve yerlerden uzak durulmalıdır.

Manuel Terapi fiyatları, 2019?

Manuel Terapi seans bazlı uygulanıp fiyatlandıracağımız gibi tamamlayıcı tıp uygulamaları içinde seans bağımsız genel paket içinde de ücretlendirilir.

Terapinin zararı var mıdır?

Bazı hastalıklar dokularda ve eklemlerde bozulmaya neden olur, bu yüzden doktorun doğru tanı ve tedavi yapabilmesi için ayrıntılı tetkikleri incelemesi önemlidir. Bu tıbbi kayıtları incelemeden ya da ilgili muayeneyi yapmadan manuel terapi uygulamak belki hastaya zarar vermeyebilir ancak faydası da olmayabilir.

Manuel Terapinin herhangi bir yan etkisi yoktur.

Manuel Terapide tedavi süresi ne kadardır?

Manuel terapi tekniklerin uygulama zamanları kişiden kişiye değişebilir. Manuel terapi doğru yapıldığında ciddi zaman alıcı bir konudur. Özellikle kronik ağrılı durumlarda tüm vücut yaklaşımı gerekebilir. Akut ağrılarda kısa sürede cevap alınır. Tedavinin süresi hastadan hastaya değişkenlik gösterir.

Avantajları Nelerdir?

1-Ağrıları azaltır ve ortadan kaldırır.

2-Sporcularda artan eklem ve kas performansı sağlar

3-Hareket kısıtlılığı yaşayanlarda hareket aralığını arttırır.

4-Diğer tedavi yöntemlerine oranla iyileşme süresi daha kısadır.

5-birden çok seansta uygulanır ancak duruma göre ağrıların çoğu ilk seansta giderilebilir.

6-Hasta uygun görüldüyse tedavi sonu başarı oranı çok yüksektir.

7-İlaç kullanımını gerektirmediği için doğal bir avantajdır.

Manuel Terapinin Tarihsel Gelişimi

Manuel terapi binlerce yıldır kullanılmaktadır. Bir uygarlıkta biri diğerinden bağımsız olarak ortaya çıkarak bütün dünyada farklı şekillerde kullanılagelmiştir. Manipülasyon, traksiyon, mobilizasyon, masaj gibi uygulamaların tümü ağrının azaltılması için yapılan, olumlu etkileri bazen hemen fark edilen, giderek daha fazla insanda uygulanan tedavi yöntemleridir. Bu sayılan uygun faktörlere rağmen, tıp alanında kullanımları ve bilinirlilikleri çok değildir.

 Manuel terapinin tıp alanında olumlu etkinliği konusunda da bir ağız birliği yoktur. Amerika’da bir yılda doksan milyondan fazla manuel terapi uygulanmış ve hastalar bir seri manuel terapiden sonra genellikle kendilerini iyi hissettiklerini bildirmişler, çok nadir gelişen komplikasyonlar ise sadece tecrübesiz bir uygulayıcının uygunsuz bir manevra yapması nedeni ile ortaya çıkmıştır. Amerika Halk Sağlığı Araştırma Ajansı son yıllarda akut bel ağrısında manuel terapiyi, önerilebilecek tedavi seçenekleri içinde göstermiştir.

Bazı hekimler

manuel terapinin etkinliğini kabul etmezler çünkü bilimsel anlamda kanıta dayalı bir veri olmadığını savunurlar. Buna karşı bilimsel olarak tam anlamıyla kanıtlanamayan TENS gibi diğer fizik tedavi modalitelerini onaylarlar. Bunu nedeni allopatik tıp topluluğu yani modern tıp topluluğu kendi üyeleri tarafından geliştirilmeyen tedavi yöntemlerine güvenle bakmaması olabilir. Yüz yıllar önce tanımlanan manuel terapi yöntemleri bu kategoriye girmektedir.

Manuel terapi uygulamalarında manipülasyon;

En az Hipokrat döneminden bir hemen hemen tüm dünya ülkelerinde uygulanmakla birlikte, bu yöntem en sık Amerika ve İngiltere’de karşılık bulmuştur. Manuel tedavinin kullanımı hızlı ve devamlı şekilde büyümekte ve tedaviyi tercih eden halkın sayısı artmaktadır. Manuel terapi beceri gerektirmektedir. Doktor olmayanlar ve lisanssız uygulayıcılar tarafından yapılmaması gerekir.

Manuel terapi boyun, sırt ve bel ağrıları başta olmak üzere kas iskelet ağrıları içindir. Major hedefi, bozulmuş biyomekaniğe bağlı ağrının eliminasyonu ve normal iskelet hareketinin restorasyonudur; kas, tendon, ligament, eklem, kapsül, kemik, omurga ya da diğer dokuların kıkırdağına güç uygulanarak yapılan bir yöntemdir.

Çoğu doktor hastaların problemlerinin manuel terapi ile tedavi edilebileceğini savunmaktadır. Aslında, doktorlar tarafından tedavi edilen çoğu hasta en sonunda manuel terapi de görmektedir. Bu nedenle tüm doktorların manuel terapi uygulamasa bile, hastaların karşılaşacağı manuel terapi tiplerini bilmelidirler. Çok az doktor manuel terapi uygulamalarını kendi tedavi yöntemlerine tamamen katmaktadır.

https://www.youtube.com/watch?v=-8n4WOAz50U&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=pDPYDIpqI08
https://www.youtube.com/watch?v=L_IdMCcm8kc
Gurbetçiler ve Manuel Terapi

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız fiziksel anlamda yaşadıkları ağrılardan kurtulmak için ameliyatsız yöntemler arayabilmektedir. Bu arayış içerisinde ülkemizde gelişmiş modern tıp bilgilerinin ışığında uygulama yapabilen, bu uygulamalar içinde de geleneksel tamamlayıcı tıp bilgilerini kullanabilene uzman hekimlerimizi tercih edebilmektedir. Doktorumuz birçok yabancı ülkeden gelene gurbetçi ve hatta yabancı hastalarına bizzat kendi herhangi bir fizyoterapist aracı kullanmadan tedavi uygulamaktadır. 14.08.2019

Manuel Tedaviyi Kim Yapar?

Manuel Tedaviyi uygulamak için insan anatomik yapısını detaylı şekilde tanımak, fiziksel sağlık organlarının diğer organlarla alakasını ve etkilerini bilmek gerekir. Günümüzde tedaviyi uygulayan uygulayıcı sayısı oldukça fazla olmakla birlikte girişte anlattığımız organ ve yapı ilişkileri bu uygulayıcıların tamamı tarafından bilinmemektedir. Bu durumun maalesef rahatsızlığınızı çözmediği gibi farklı rahatsızlıklara da neden olması mümkün olabilmektedir. Maddi anlamda daha uygun olduğunu düşünerek gidebileceğiniz bu uygulayıcılar size maddi, fiziksel ve manevi anlamda daha büyük problemler oluşturabilir. Tavsiyemiz modern tıp bilimlerini, geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarına hakim ve bu dalları birbiri ile ilişkilendirip tedavi için ameliyatsız çözümler sunabilen alanında diplomaları ve sertifikaları olan uzman bir tıp doktoruna başvurmanız şeklindedir.

2019, Ankara, Türkiye

Uzm. Dr. Yasemin SOYTÜRK

Hasta Yorumları
Manuel Terapi Hasta Yorumu 1
Manuel Terapi Hasta Yorumu 1
Merhaba

Ben Turay Aksu, öncelikle her şey için çok çok teşekkür ederim. Ben Yasemin Hanıma geldiğimde çok şiddetli ağrılarım vardı yürümekte bile çok zorlanıyordum. Yasemin Hanım benim hem ağrılarımı dindirdi hem de ruhumu dindirdi. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Hiç geçmeyecek mi dediğim ağrılarımdan kurtuldum. Yasemin Hanım güzel Doktor sizi çok seviyorum. Her şey sizi çok seviyorum. Her şey için çok teşekkür ederim…

SEVGİLER, Turay Aksu, 13.03.2019

Ağrılarım Çok Azaldı
Ağrılarım Çok Azaldı
Ağrılarım Çok Azaldı
Boyun ve bel ağrıları

Merhabalar,

Öncelikle tüm tedavi süreci boyunca gördüğüm ilgi için Dr Yasemin hocama teşekkür etmek istiyorum. İşinde uzman ve insan olarak da harika bir insan.

Ben boyun ve bel ağrılarım sebebiyle kendisini internetten buldum. Boyun düzleşmesi ve belimde nodüllerim vardı . 4 seans boyunca ağrılarım çok çok azaldı ve o ağrılar sebebiyle hayata olumsuz bakıyordum. Artık çok daha rahat ve mutluyum. Her şey için çok teşekkür ederim…

Melike Çakır BİRİNCİ 15.03.2019

İlk seans bacak ağrılarım geçti
Manuel Terapi İlk seans bacak ağrılarım geçti
Ağrılarımın nedeni , nereleri etkilediğini bilmek!

Merhabalar, 15.04.2019

Yasemin Hanım ‘a hoş sohbeti , güler yüzü ,içten ve samimi anlatımı için ne kadar teşekkür etsek az. 4 seans boyunca tüm uygulamaları anlatması , vücudumu daha iyi tanımama neden oldu. Ağrılarımın nedeni , nereleri etkilediği vb. detayları bilmek çok anlamlı.

İlk seans itibari ile bacak ağrılarım geçti şuan çok daha iyi hissediyorum.

Yasemin Hanıma  ve klinikteki tüm arkadaşlara kucak dolusu Sevgiler

                                                                                               Çolpan ERDEM YAZICI

Ağrılarım oldukça azaldı
Manuel Terapi Ağrılarım oldukça azaldı
Sizi dinleyen ve anlayan bir doktorunuz olsun isterseniz Yasemin Hanım’a gelin

Merhaba, Yasemin hanım’a geldiğimde ağrılarım oldukça fazlaydı. Uzun ve detaylı bir muayene sonrası karar verdi her şeye. Muayenesinin bu kadar detaylı olması beni çok etkilemişti. Tedavi sürecinde manuel terapi, nöral terapi, kuru iğneleme, hacamat ve serum tedavisi uyguladı. Başlarda pek inancım yoktu ama her seans sonrası gördüm ki ağrılarım azalmaya başlıyor. Tedavi sürecim sonlandı. ve ağrılarım oldukça azaldı. Egzersizlerime devam edeceğim. Sizi dinleyen ve anlayan bir doktorunuz olsun isterseniz Yasemin Hanım’a gelin. 11.06.2019

Manuel Terapi Ankara - Kendimi artık çok daha iyi hissediyorum
Manuel Terapi Ankara – Kendimi artık çok daha iyi hissediyorum – Manuel Terapi

14.06.2019 İyi Günler ; 4-5 aydır sırtımdan başlayıp yukarı doğru giden ağrılarım vardı. İlk aylarda çok fazla önemsememiştim. Zamanla geçer diye düşünmüştüm. Ama aylar geçtikçe bu ağrılar beni benden aldı . Daha da artmaya başladı. Geceleri uyuyamıyordum. Yasemin hocama muayene olduktan sonra tedaviye başlamaya karar verdim. Ağrılarım yavaş yavaş azalmaya başladı. Kendimi artık çok daha iyi hissediyorum. Ağrılarımdan dolayı kaybettiğim enerjime geri kavuştum..:)                                                                                                           Özlem Uyar

Neredeyse yürüyemeyerek girdiğim kapıdan şimdi koşarak çıkıyorum

Neredeyse yürüyemeyerek girdiğim kapıdan şimdi koşarak çıkabiliyorum gerçekten sizin elleriniz sihirli benim için bir mucize gerçekleştirdiniz. Psikolojik olarak da verdiğiniz destek paha biçilemez. Gönül rahatlığıyla çevremdeki herkese tavsiye ediyorum. Her şey için çok çok çok teşekkür ederim. Bütün güzel günler sizinle olsun. Burcu YILMAZ 19.08.2019                                                                                                                       

Neredeyse yürüyemeyerek girdiğim kapıdan şimdi koşarak çıkıyorum
Neredeyse yürüyemeyerek girdiğim kapıdan şimdi koşarak çıkıyorum – Manuel Terapi
Büşra Karakayalı-Kronik Omuz Ağrısı

24.08.2019

Merhabalar;

6 senedir Kronik omuz ağrısı çekmekteydim. Daha önce de çok kez doktora başvurdum. Ama sonuç alamayınca Yasemin hocamı buldum . Kendisi gerçekten beni iyi dinledi, anlayışla yaklaştı. Yaklaşımı kesinlikle güven verdi. Kendisine çok teşekkür ederim.

Başarısının devamını dilerim…..

Büşra Karakayalı-Kronik Omuz Ağrısı – Manuel Terapi
Yasemin Hanım’dan daha doğru bir tercih yapamazdım Manuel Terapi
Yasemin Hanım’dan daha doğru bir tercih yapamazdım Manuel Terapi

03.10.2019

Merhaba;

Biliyorum, epeyce düşündünüz. Kendiniz için en doğrusunu yaptığınızdan emin olmak istiyorsunuz. Sizi temin ederim ki Yasemin Hanım’dan daha doğru bir tercih yapamazdım. Bu yüzden müsterih olunuz, sevgili arkadaşım. Dört haftada ağrılarım büyük ölçüde azaldı ve harika tavsiyelerle hayatımın geri kalanı için faydalı yönlendirmeler elde ettim. Şimdiden geçmiş olsun. Yasemin Hocama her şey için çok teşekkür edeceksiniz, çünkü ben öyle yapıyorum. Kendinize iyi bakın…

Başa dön tuşu
Call Now Button0312 210 16 26