Dr. Soytürk

Skolyoz nedir?

SKOLYOZ NEDİR?

Skolyoz nedir ?

Skolyoz nedir?
Skolyoz nedir?

Sağlıklı bir vertebral kolonda vertebralar tüm düzlemlerde nötral pozisyonda yer alırlar. Ön- arka planda elde edilen radyografilerde tüm vertebraların aynı doğrultuda dizildiği görülür. Koronal planda da(vücudu ön-arka şeklinde ortadan ikiye ayran düzlem) aynı çizgi üzerinde dizilmesi gereken vertebral kolonda, bu dizilimin her hangi bir nedenle bozulmasına ve bir eğriliğin ortaya çıkmasına skolyoz denir.

SKOLYOZ KİMLERDE SIK GÖRÜLÜR?

Literatürde ilk kez Hipokrat tarafından kullanılan skolyoz, esas olarak büyüme çağındaki çocuklarda görülen bir sorundur. Skolyoz,bir hastalık değil, bir bulgudur ve pek çok hastalıkta karşımıza çıkabilir. Çoğu hastada, vertebralardaki rotasyonel bir deformite de skolyoza eşlik eder, rotasyona uğrayan vertebraların spinöz çıkıntıları konveks tarafa döner. Bu durum kendisini, kaburga kamburluğu ve kürek kemiğinde belirginlik olarak gösterir.

SKOLYOZ HANGİ SIKLIKTA GÖRÜLÜR?

Skolyoz taramalarında Adam’ın öne eğilme tesit yaygın olarak kullanılır. bu test  ile skolyotik omurganın kaburgalarda yol açtığı rotasyonel deformite ve kürek kemiklerindeki asimetri fark edilir. Okul çağı öncesi erkeklerde biraz daha fazla görülmesine karşın, adolesan dönemde kızlarda 3-5 kat daha fazla görülür. Skolyozların bir bölümünde kendiliğinden düzelme görülür, bir bölümü aynı kalır, bir bölümü ise ilerler. Ilerleme daha çok kızlarda olur.

SKOLYOZ KAÇA AYRILIR?

Etiyolojiye göre skolyotik eğrilik, yapısal ve yapısal olmayan olmak üzere iki ana gruba ayrılır.  Yapısal olmayan skolyozda geçici postural bozukluklarda, ağrılı durumlarda ve bazen de psikolojik kökenli olabilir. Spinal kolonda yapısal bir sorun yoktur ve tedavisi koloydır. Yapısal olmayan skolyozda, karşı tarafa yana eğilme ya da traksiyonla tamamen düzelirken, yapısal skolyozda tam düzelme olmaz, ancak eğrilik bir miktar azalabilir. Yapısal skolyozda spinal kolon ve kas, bağ gibi destek yapılarda bozukluk vardır. Eğer eğrilik bir kemik patolojisinden kaynaklanıyorsa konjenital skolyoz, sinir sistemi ya da kaslardaki bir bozukluktan kaynaklanıyorsa nöromüsküler skolyoz adı verilir. Hiç bir nedene bağlanamayan olgular ise idiyopatik skolyoz olarak adlandırılır. Idiyopatik skolyoz, skolyoz tipleri arasında %80 oran ile en sık görülen grubu oluşturur.

SKOLYOZ İLERLER Mİ?

Spinal eğriliklerin doğal seyri tam olarak kestirilemez. Bunlar ilerleyebilir, aynı kalabilir ya da nadiren düzelebilir. Birbirini izleyen iki muayenede 50 derece ya da daha fazla artış olması progresyon(ilerleme) olarak tanımlanır. Progresyonu etkileyen yaş, cinsiyet, matürasyon gibi bazı faktörlerin bilinmesine ragmen, ilerlemenin hangi hızda olacağı, ne kadar süreceği ve hangi aşamada duracağı kesin olarak  bilinemez.

SKOLYOZDA İLERLEME ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER NEDİR?

Okul çağı öncesi erkeklerde biraz daha fazla görülmesine karşın, adolesan dönemde kızlarda 3-5 kat daha fazla görülür.

Progresyon en fazla hızlı büyüme dönemlerinde gözlenmiştir. Bu, özellikle infantile ve adolesan dönemlere rastlar.  Küçük çocuklarda büyüklere nazaran daha fazla ilerleme beklenir, çocuğun yaşı büyüdükçe progresyon düşer. Erişkin dönemde 30 derecenin altındaki skolyozlarda ilerleme beklenmez.

Kemik maturasyonu ne kadar fazla ise o kadar az, ne kadar az ise o kadar fazla ilerleme beklenir.

Skolyoz nedir ?

Uzm. Dr. Yasemin SOYTÜRK

Dr. Soytürk

alternatif tıp

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Call Now Button0312 210 16 26