Dr. Soytürk

Kronik Ürtiker

Kronik Ürtiker
Kronik Ürtiker

Kronik Ürtiker

Kronik ürtiker nedir ne değildir soru cevap şekline anlatalım.

1-Allerjik Hastalıkların insanlara etkileri nasıldır?

Hastaların hayatları boyunca devam eden en yaygın kronik durumlardır. Sadece yaşam kalitesinde önemli bozulmaya sebep olmaz aynı zamanda üretimlere azalma, iş devamsızlığı ve mali açıdan da bir yüktür. 

2-Akut ve Kronik ürtikeri nasıl tanımlarız?

Süre bu iki hastalığı ayırt etmekte önemlidir. 6 haftadan uzun süreli şikayetlerin devam etmesi kronik ürtiker, daha az süreli ise akut ürtikerdir.

3-Çocuklarada ve Genç Yetişkinlerde daha yaygın olan akur ürtikerin sebepleri nelerdir?

Gıdalar, ilaçlar, böcek ısırıkları gibi alerjik reaksiyonlar en sık neden olabileceği gibi viral olan akut enfeksiyonlara bağlı da gelişebilir.

4-Bütün Ürtikeryal reaksiyonlara en sık sebep olan ilaçlar nelerdir?

Opaitlar, Vankomisinler, Radyokontrast maddeler özellikle iyonik formda ve yüksek osmolaritesi olanlar ve streroid olmayan antiinflamatuar ilaçlardır.

5-Kronik ürtikerin en sık sebebi nedir?

Sıcak, soğuk, basınç, güneş, vibrasyon, temas ve su gibi fiziksel uyaranlar, enfeksiyonlardan Helikobakter pilori, parazitik infestasyonlar ya da kronik ürtiker otoimmün (otoreaktif) olabilir.

6-Hangi şikayetler anjioödemi düşündürmelidir?

Kaşıntı ve ürtiker plakları olmadan da göz kapaklarında, dudaklarda şişlik olur. Üst hava yollarında tıkanıklık olursa solunum sıkıntısı gelişebilir, bağırsak duvarında ödeme bağlı karın ağrısı da eşlik edebilir.

7-Aile hikayesinin pozitif olduğu anjioödemde tetikleyen faktörler var mıdır?

Evet, cerrahi gibi travma ile sıklıkla tetiklenebilir fakat böyle dinamik olmadan da oluşabilir.

8-Herediter Anjioödemin tedavisinde antihistaminiklerin yeri var mıdır?

Antihistaminikler ya da epinefrin ile tedaviye cevap zayıftır.

9-Ürtiker ve anjioödem tedavisinde yaklaşım nasıl olmalıdır?

Etyolojiye yönelik tedaviler önemlidir. Anjioödem de C1 esteraz inhibitör eksikliği tespit edilmişse, kk…. Tarafından sentezini arttıracak ajanlar ya da bozulmuş fonksiyonu varsa ona yönelik tedavi ile cerrahi ile indüklerin anjioödem de taze donmuş plazma 2-3 ünite verilebilir.

Antihistaminikler, yanıta bağlı olarak doz artışı yapılır yine gerekirse mevcut tedaviye kortikosteroidler ve damar genişlemesini, geçirgenliğini arttıran aracılara yönelik ajanlar eklenebilir.

Mevcut tedavilere destek olarak akupunktur ve ozon tedavisi de eklenebilir.

Modern ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp

Dr. Soytürk, Ankara, 2019

alternatif tıp

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Call Now Button0312 210 16 26